Artikelen

 Als er weinig te doen is op het werk, kan ik mijn personeel verplichten verlof op te nemen?

Nee, u mag ze niet verplichten verlof op te nemen. Gaat u in overleg met hen over de ontstane...

 Als ik uit voorzorg mijn bedrijf sluit tot nader order, ben ik nog loon verschuldigd aan mijn personeel?

Natuurlijk bent u het loon verschuldigd aan uw werknemers. Uw initiatief is wel...

 Als ik uit voorzorg mijn werknemers thuis wil houden,kan ik ze verplichten om vakantie op te nemen?

Nee, u mag ze niet verplichten verlof op te nemen. Gaat u in overleg met hen over de ontstane...

 Als ik weiger om akkoord te gaan met het verzoek om verlof op te nemen, mag hij mij ontslaan?

Nee, hij mag u niet ontslaan. De Arbeidsinspectie zal dit ontslag niet goedkeuren. Wat er wel...

 Ben ik verplicht het loon door te betalen als de overheid de instructie geeft om ter bestrijding van nhet virus het bedrijf tot nader orde te sluiten?

Ja en neen. Als de werkplek van uw bedrijf een direct gevaar vormt voor besmetting van het...

 Ben ik verplicht mijn werknemer loon te betalen als hij buiten mijn schuld om de werkplek niet kan bereiken, zoals de platlegging van het openbaar vervoer door de overheid?

Nee, u bent eigenlijk niet verplicht uw werknemer in dit geval het loon te betalen, maar...

 Het is straks eind van de maand. Wat moet ik doen als de werkgever mijn loon niet uitbetaald?

In dat geval dient u terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie die de...

 Hoe snel kan de Arbeidsinspectie iets voor mij betekenen als de werkgever mijn loon niet uitbetaald of als hij mij ontslaat naar aanleiding van de corona crisis?

De Arbeidsinspectie zal binnen de eerste 24 uren reageren op uw klacht die gedeponeerd is op...

 Ik heb mijn bedrijf gesloten en heb ook geen loon voor mijn medewerkers. Naar wie van de overheid mag ik mijn personeel verwijzen voor financiële overbruggingshulp?

De overheid heeft geen speciaal fonds hiervoor. De regering gaat nu wel na welke maateregelen...

 Ik kan mijn personeel niet het volledig loon uitbetalen deze maand. Kan de overheid inkomen met een deel van de loonkosten?

De overheid heeft geen speciaal fonds hiervoor. U bent verplicht het loon te betalen. Spreekt u...

 Is de werkgever verplicht maatregelen te treffen tegen besmetting van het coronavirus op de werkplek?

Natuurlijk. Als er geen voldoende maatregelen zijn getroffen tegen besmetting op de werkplek...

 Kan ik een werknemer ontslaan als hij uit voorzorg uit eigen beweging thuisblijft zonder voorafgaande toestemming van mij als werkgever?

Nee, u kunt wel disciplinaire maatregelen tegen hem nemen zoals inhouding van het loon, een...

 Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij gestrand is in het buitenland door de lockdown?

Nee, ontslaan is uitgesloten. Integendeel bent u verplicht het loon normaal uit te betalen aan...

 Kan ik mijn werknemer ontslaan als hij uit voorzorg in quarataine is geplaatst?

Nee, ontslaan is uitgesloten. Integendeel bent u verplicht het loon normaal uit te betalen aan...

 Kan ik mijn werknemers de toegang tot mijn werklocatie/kantoor weigeren?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige...

 Kan ik rekenen op financiele steun van de overheid als mijn werkgever mij weigert of als hij niet in staat is mij het loon te betalen?

Nee, er is geen overheidsfonds hiervoor. Door de ontstane situatie wegens de coronacrisis is...

 Mag mijn werkgever mij ontslaan doordat hij door de ontstane situatie geen werk meer voor mij heeft?

Nee, hij mag u niet ontslaan wegens het coronavirus. Als hij u toch ontslaat, doe terstond uw...

 Mag de werkgever ondanks de ontstane situatie weigeren om in te gaan op mijn verzoek om verlof op te nemen?

Ja zeker. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar naar het buitenland te...

 Mag de werknemer ondanks de ontstane situatie weigeren om in te gaan op mijn verzoek om verlof op te nemen?

Ja zeker. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar naar het...

 Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?

De oproep aan u, als werkgever, is om de werktijden waar mogelijk te spreiden. U mag dus de...

 Mag mijn werkgever mij verplichten om verlof op te nemen?

Nee eigenlijk niet, verlof dient in overleg tussen u en werkgever plaats te vinden. De...

 Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers veel mogelijk thuis te laten werken....

 Moet mijn werkgever mijn loon door betalen als hij mij verplicht om thuis te blijven uit voorzorg?

Ja zeker, de werkgever is verplicht om het loon door te betalen voor tenminste 6 weken. Laat...

 Moet mijn werkgever mijn loon door betalen als ik ben gestrand in het buitenland als gevolg van de lockdown?

Nee, de werkgever is niet verplicht u het loon te betalen. Probeer de dagen te dekken met het...

 Moet mijn werkgever mijn loon door betalen als ik besluit uit voorzorg deze periode thuis te blijven?

Nee, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen. Eigenlijk bent u...

 Moet mijn werkgever mijn loon door betalen als ik dor de platlegging van het openbaar vervoer door de overheid mijn werkplek niet kan bereiken?

Nee, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen in dit geval. De...

 Moet mijn werkgever mijn loon door betalen als ik niet naar het werk kan doordat ik geen oppas heb voor mijn kinderen?

Nee, er rust geen plicht op de werkgever om u het loon door te betalen. De hoofdregel is...

 Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als hij mij verplicht om thuis te blijven omdat er haast niks te doen is op het werk?

Ja zeker, de werkgever dient het loon normaal door te betalen in dit geval.  

 Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik door de platlegging van het openbaar vervoer door de overheid mijn werkplek niet kan bereiken?

Ja zeker, de werkgever dient het loon normaal door te betalen in dit geval.  

 Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen als ik door voorzorg door de overheid in quarantaine wordt geplaatst, ook al ben ik niet ziek?

Ja, de werkgever is verplicht om het loon door te betalen voor tenminste 6 weken, ongeacht of...

 Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen: Zorg...

 Wat moet ik doen als ik door de huidige covidcrisis onvoldoende inkomsten binnen heb gehad, waardoor ik mijn personeel zijn loon niet kan betalen?

U bent verplicht het loon te betalen. Spreekt u reserve aan of gaat u desnoods een lening...

 Wat zijn mijn rechten als werkgever als een werknemer niet wenst mee te werken om in deze crisisperiode verlof op te nemen?

U heeft geen rechten in deze. Het kan dat werknemer al een planning heeft om later in het jaar...

Powered by WHMCompleteSolution